Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letní tábor U Lamberka 2008

Termín konání 17. 8. až 24. 8. 2008

Místo konání : Areál U Lamberka  u Březníku

Akce proběhla za hojné účasti psovodů, jejich rodinných příslušníků a psů. Zúčastnili se nejen airedalové, ale i psi  „spřátelených“ plemen. Je potěšující, že  tábora se zúčastnili chovatelé z míst napříč celou republikou od Pošumaví až po Slezsko a severní Moravu. Počasí táboru přálo, program byl náročný, ale zbylo dost času i na vycházky v krásném okolí řeky Oslavy  a společenská setkání či výměnu zkušeností z oblasti „psí problematiky“. Den začínal brzo ráno, kdy se šlo na nácvik stopování, dopoledne byl na řadě výcvik poslušnosti a odpoledne obvykle nácvik obrany. Večer se konal (skoro pravidelně) táborák se vším, co k takovému táboráku patří. Hudební doprovod ke zpěvu zajišťovala Martinova  kytara a do vyprávění zkazek a vtipů se zapojili prakticky všichni. Ubytování v chatkách a večerní táboráky navazovaly pro mnohé vzpomínky na skautské, trampské či pionýrské tábory. Snad i proto byla za všeobecného souhlasu pořízena i vlajka tábora, na kterou byla profesionální rukou grafika (p.Havel) vyvedena krásná hlava airedala (viz foto). A když už jsme měli vlajku, tak mládež složila i hymnu tábora (text viz rubrika GLOSY,POZNÁMKY KOMENTÁŘE), která zazněla při vztyčování zmíněné vlajky.

Z hlediska chovatelství, jak se shodli účastníci, měl program tábora vysoce kvalitní náplň, za což je nutné poděkovat paní Mgr. Lázničkové, výcvikářce Moravské komory klubu, která tábor vedla a panu Miloši Dundálkovi z Náměště n.O, figurantu 1.třídy, který to se psy skutečně umí. Poděkování patří i všem účastníkům především za to, že vytvořili příjemnou a pohodovou atmosféru celé akce.

Na závěr bylo dohodnuto, že v roce 2009 se bude tábor konat opět v areálu U Lamberka ( od 2.8.do 9.8.2009)