Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018

29. 6. - 8. 7. 2018 - LVT Březník

3. 6. 2018 - Speciální výstava AT Zbraslav u Brna

2. 6. 2018 - Speciální výstava AT Zbraslav u Brna

18. - 20. 5. 2018 - 7. Mistrovství ATK a 13. Memoriál Dory Geblerové

4. - 6. 5. 2018 - Treninkový víkend  - Zbraslav u Brna

17.3.2018 proběhla Členská schůze Moravské komory.  O činnosti komory referovala Mgr. Lázničková a byly schváleny některé změny ve výboru MK a také program akcí komory pro rok 2018.

17.3.2018 konala se Jarní vycházka. I když počasí mělo spíše zimní charakter zúčastnilo se poměrně hodně psovodů i psů. Nálada byla optimistická. Fotogalerie je k dispozici (klikni) ZDE

20.1. 2018  proběhla Zimní vycházka. Konala se na trase Brno Klajdovka - Bílovice nad Svitavou hezkým lesním prostředím. Počasí nic moc, ale účast byla velmi dobrá. Účastnilo se cca 40 psovodů. Nálada byla výborná.

2017

2.12.2017  se  konala Mikulášská vycházka. Účast byla slabá.

29.10.2017 se konaly zkoušky na Kynolog. cvičišti KK SVITAVA. Bližší informace (klikni) ZDE.

15.10.2017 se konal DEN AT. Akce proběhla na Kynolog. cvičišti KK SVITAVA, Bílovice nad Svitavou.

30.6. až 9.7.2017  proběhl Letní výcvikový tábor v areálu "U Lamberka"  v Březníku.  Bližší informace -klikni ZDE

3.6. a 4.6.2017 se konala Klubová výstava a chovatelské akce. Konaly se v kynol. areálu ve Zbraslavi u Brna. Bližší údaje admin. stránek neobdržel

18.3.2017 proběhla členská schůze (po vycházce). Byl zvolen nový výbor MK ATklubu a odsouhlasen plán akcí na rok 2017. Materiály ze schůze budou zveřejněny ZDE. (Admin.stránek dosud neobdržel)

18.3.2017  konala se Jarní vycházka. Počasí bylo mimořádně špatné což se projevilo i na účasti. Nikdo nefotografoval - fotogalerie tedy nebude.

28.1.2017 se konala Zimní vycházka. Vycházka měla úspěšný průběh. Za zimního počasí (hodně sněhu i mrazivo)) se šlo z Brna do Bílovic nad Svitavou. Účast byla hojná - cca 20 psovodů a jejich přátel . Fotogalerie je k dispozici ZDE

2016

27.11.2016  proběhla Mikulášská vycházka. Za příznivého počasí se šlo z Brna do Bílovic nad Svitavou. Účast byla malá. Zakončení proběhlo v restauraci " U Ševčíků", kde všichni poobědvali a poklábosili. Malé fotoalbum je k dispozici (klikni) ZDE.

23. až 25.9. 2016 se konal plánovaný "Výcvikový víkend". Akce se konala v areálu "U Lamberka" poblíž Březníku. Počasí akci přálo a výcvik proběhl podle plánu. Fotogalerie z akce je k dispozici (klikni) ZDE

7. až 10.7. 2016 proběhl Letní výcvikový tábor. Konal se, jako každoročně, v areálu "U Lamberka" poblíž Březníku. Na programu byl nácvik poslušnosti, stop i obrany. Na závěr proběhly zkoušky. Volný čas byl využit k vycházkám i ke každodennímu táboráku. Byla navázána nová přátelství a  utužena stávající. Vedoucím tábora, který byl pořádán společně s kynol. klubem KKSVITAVA, byla Mgr. M. Lázničková. Fotogalerie je ke shlédnutí ZDE.

11.6. a 12.6. 2016 proběhla Speciální výstava a chovatelské akce MK AT klubu. Akce se konaly za hezkého počasí v areálu MSKS Zbraslav. Výstavy se zúčastnilo 17 fen a psů. V soutěži "Dítě a pes" soutěžílo 5 dětí do 10  let věku. V rámci chovatelských akcí bylo předvedeno 16 psů a fen. Výsledky výstavy a bonitace jsou uvedeny v rubrice" Z výstav a soutěží klubu". Fotogalerie je k dispozici ZDE

21. až 22.5.2016 proběhlo 5. mistrovství ATK a 11.ročník Memoriálu Dory Geblerové. Obě akce úspěšně proběhly v areálu MSKS Zbraslav a pořádala je Moravká komora ATklubu. Soutěžilo 22 soutěžících. Počasí akcím přálo - bylo slunečno. Fotogalerie je k dispozici (klikni) ZDE

19.3.2016 po skončení vycházky se konala členská schůze MK. Vyúčtování za rok 2015 je k dispozici (klikni) ZDE. Zápis bude k dispozici po jeho předání výborem MK ZDE 

19.3.2016 proběhla jarní vycházka  Klajdovka - Bílovice. Počasí nám moc nepřálo - nebylo jarní. Nikdo nefotografoval  -nebude fotogalerie.

23.1.2016 se konala "Zimní vycházka" na trase Brno - Bílovice nad Sv. 

2015

5.12.2015  se konala Mikulášská vycházka. Akce proběhla úspěšně za hezkého počasí. Fotoalbum : Zatím jen minigalerie- klikni ZDE

11.10 2015  proběhl DEN ERDELA. Akce se knala na cvičišti KK SVITAVA v Bílovicích nad Svitavou

25.9 až 28.9.2015 se konal Výcvikový víkend. Proběhl v areálu "U Lamberka" v Březníku. Vedla ho výcvikáiřka MK paní Mgr. Marie Lázničková

26.6.až 5.7.2015  proběhl Letní výcvikový tábor v areálu " U LAMBERKA" poblíž Březníku. Na programu byl nácvik poslušnosti, stop a obrany.  Volný čas byl vyplněn společenským programem (vycházky, táborák, ....). Tábor proběhl za krásného počasí a zdá se že se všem líbil. Fotoalbum je k dispozici  (klikni) ZDE. Vedoucím tábora, který probíhal ve spolupráci s KK SVITAVA, byla Mgr. M. Lázničková.

13.a14.6.2015 proběhla Klubová výstava a Chovatelské akce. Fotogalerie je k dispozici (klikni) ZDE. Výsledková listina výstavy je zveřejněna v rubrice "Z výstav a soutěží klubu".

3.5.2015 se konal DEN ERDELA. Akce proběhla na cvičišti v Brně Komárově. Fotogalerie je k dispozice (klikni) ZDE . Fotky poskytli manželé M.

24.1.2015 se konala Zimní vycházka. Trasa vedla z Brna do Bílovic nad Svitavou.Nikdo nefotil - fotogalerie nebude.

21.3.2015 proběhla Jarní vycházka. Konala se za krásného slunečného, vskutku jarního počasí (první jarní den) po tradiční trase z Klajdovky do Bílovic. Fotogalerie je chudá -pouze jeden snímek (klikni) ZDE

21.3.2015 se konala Členská schůze MK AT klubu v salonku restaurace "U Staré hrušky" (záporem byla neuvěřitelně špatná obsluha). Byla přednesena zpráva o činnosti, výcviku a pokladní zpráva. Proběhly volby výboru. Materiály schůze jsou k dispozici (klikni) ZDE a ZDE

 

2014

6.12.2014 proběhla tradiční Mikulášská vycházka. Šlo se od Velké Klajdovky do Bílovic nad Svitavou. Většina vycházku zakončila obědem v restaraci "U Ševčíků", kde také  Mikuláš rozdal dárky - "erdelí" kalendáře od autorky paní Žváčkové, členky MK klubu . Nikdo nefotil - fotogalerie nebude.

19.10.2014 se konal DEN ERDELA. Akce proběhla za typicky podzimního ale hezkého dne na cvičišti "Nový Rybníček" v Brně Komárově. Psi si dobře zacvičili a pánečci si povykládali o psích problémech. Fotogalerie je k dispozici (klikni) ZDE.
 
27.6.až 6.7.2014 (pátek až neděle) proběhl Letní výcvikový tábor, který se konal v překrásném prostředí lesů v areálu "U Lamberka". Na programu byl nácvik poslušnosti i obrany. Na závěr tábora se konaly zkoušky. Dobrá atmosféra přispěla ke spokojenosti účastníků. Tábor vedla Mgr. Marie Lázničková a byl pořádán ve spolupráci s KK "Svitava". Fotografie do fotogalerie ( klikni ZDE) poskytla paní Š. Další rozsáhlé fotogalerie (poskytnuté panem M.H.) jsou k dispozici (klikni ZDE , ZDE , ZDE , ZDE , ZDEZDE , ZDE  a ZDE ). Děkujeme.
A jak to vidí vedoucí tábora - klikni ZDE

7.6. a 8.6. 2014 proběhla klubová výstava a chovatelské akce v areálu MSKS na Zbraslavi. Akce se konaly za slunečného až parného počasí. Účastnili se členové všech tří komor AT klubu . Výsledky výstavy jsou zveřejněny v rubrice "Z výstav a soutěží klubu" nebo jsou k dispozici (klikni) ZDE. Fotogalerie je k nahlédnutí (klikni) ZDE. Další obsáhlá fotogalerie je k dispozici ZDE.

16.5. až 18.5. 2014 se konalo 3. Mistrovství AT a 9. ročník Memoriálu Dory Geblerové. Obě akce byly zdařilé a proběhly v kynolog.arealu MSKS ve Zbraslavi u Brna. Fotogalerie  je (klikni) ZDE .Další velká fotogalerie z akcí je k dispozici  (klikni) ZDE .

2.až4. 5. 2014 proběhl Víkendový trénink jako celoklubová akce. Konal se v areálu MSKS  Zbraslav u Brna. Účast byla hojná, ze všech komor ATklubu. Akce splnila svůj účel.

19.4.2014 se konal Den AT. Akce proběhla na cvičišti "Nový rybníček" v Brně Komárově za krásného jarního slunečného počasí. Účast byla hojná. Procvičovala se poslušnost a obrana. Malá fotogalerie je k dispozici ZDE .

22.3.1014  se konala Členská schůze Moravské komory. Materiály ze schůze jsou k disozici ZDE a ZDE

22.3.2014  proběhla Jarní vycházka. Účast byla velmi dobrá, počasí jarní - teplo, slunečno. Nálada : dobrá. Fotogalerie je k dispozici ZDE .

25.1.2014   se konala Zimní vycházka. Účast bohatá, počasí zimní ale slunečné.

2013  

7.12. 2013 proběhla Mikulášká vycházka. Účast velmi dobrá, počasi zimní, pohoda. Fotogalerie : klikni ZDE

20.10.2013 proběhl na cvičišti Nový rybníček v Brně DEN AT. Za krásného počasí a dobré nálady proběhl výcvik i setkání pejskařů. Cvičilo 10 psů. Výborný figurant.

19.9. až 22.9.2013  se konal Výcvikový víkend. Proběhl v areálu "U Lamberka" v Březníku. Počet účastníků 18. Počasí akci přálo. Kromě úspěšného výcviku akce , kterou vedla Mgr.Lázničková, splnila i své společenské poslání.Fotografie z akce jsou k nahlédnutí na adrese :
http://pajoch.rajce.idnes.cz/Vycvikovy_vikend_Lamberk/

29. 6 až 7.7. 2013 proběhl Letní výcvikový tábor.  Konal se tradičně v areálu "U Lamberka". Tábor proběhl za velmi pěkného počasí a kromě výcviku byl čas i na vycházky krásným okolím tábora. Tábor, který vedla Mgr. Lázničková, byl zakončen zkouškami. Fotogalerie z tábora je k dispozice ZDE

1. a 2. 6. 2013 se konala Klubová výstava  a chovatelské akce Moravské komory ATklubu ČR. Obě akce proběhly v kynologickém areálu MSKS Zbraslav u Brna. Vysledky výstavy budou k dispozici v rubrice: " Z výstav a soutěží klubu" . Fotogalerie je k dispozici (klikni) ZDE

21.4.2013  proběhl na kynologiském cvičišti Rybníček (Brno - Komárov) DEN AT. Počasí akci přálo - bylo slunečno a teplo. Psi si zacvičili a jejich pánečkové se radovali, že je konečně jaro. Fotogalerie jsou dispozici - klikni  ZDE  a  ZDE

23.3.2013 se konala "Jarní vycházka" a Členská schůze Moravské komory ATklubu. Počasí neodpovádalo názvu vycházky - bylo sice slunečno, ale zbytečně (vzhledem k datu) mrazivo. Šlo se lesní cestou z Brna do Bílovic nad Sv. Účast: 11 erdelů a cca 25 pánečků a jejich doprovodu. Fotogalerie bude k dispozici (pokud někdo dodá fotografie) ZDE. Členská schůze se konala po vycházce a obědu v sále Obecní hospody v Bílovicích. Zápis ze schůze je k dispozici ZDE a pokladní zpráva ZDE.

26.1.2013 proběhla "Zimní vycházka"na trase Brno, Velká Klajdovka - Bílovice nad Sv. Počasí mrazivé, sníh, příjemná lesní cesta. Účast byla, přes mrazivé počasí, velká (14 erdelů, několik dalších psů spřátelených plemen a dvojnásobek pánečků). Bohužel žádný fotograf.

 2012

8. 12. 2012 se za krásného slunného, ale mrazivého počasí konala Mikulášská vycházka na trase Brno, Velká Klajdovka - Bílovice nad Sv. Šlo se křupavým sněhem po lesní cestě. Účast byla hojná - 18 psů a asi 2x tolik pánečků. Skončilo se příjemným pobytem v teple Obecní hospody. Fotogalerie je k dispozici  (klikni ZDE).

4. 11. 2012 se na cvičišti Brno- Komárov "Rybníček"konal DEN AT. Počasí akci přálo a psi si dobře zacvičili. Fotogalerie  k dispozici ZDE

28.9. až 30.9. 2012 se konal v Březníku v areálu U Lamberka "Výcvikový víkend". Akce proběhla za krásného počasí a plné spokojenosti účastníků. Fotogalerie je k dispozici (klikni ZDE) a bližší informace o průběhu ZDE .

29. 6. až 8. 7. 2012 proběhl Letní výcvikový tábor v areálu "U Lamberka" v Březníku. Tábor proběhl  za dobrého počasí a všichni byli spokojeni. V závěru tábora se konaly zkoušky. Fotogalerie ( autor pan P.Š.) je z nácviku obrany (klikni ZDE).

2. a 3. 6. 2012 proběhla v areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna Speciální výstava a chovatelské akce  MK ATklubu. Počasí oběma akcím přálo. Výsledková listina je uvedena (klikni) ZDE. Fotogalerie je k dispozici ZDE a další rozsáhlá fotogaleri (autor pan M.H.) je k dispozici ZDE.

19. a 20. 5. 2012 proběhlo 1. mistrovství ATK a 7. ročník Memoriálu Dory Geblerové. Šlo o celoklubovou akci konanou v kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna. Fotogalerie z akce je k dispozici  (klikni) ZDE

22.4.2012  na cvičišti v Brně Komárově proběhl DEN AT. I když mělo podle předpovědi pršet - bylo polojasno a přítomní pánečkové a jejich psi si dobře zacvičili. Někteří označili jako chybu, že v bufetu bylo málo párků. Pokud někdo zašle foto bude zveřejněna fotogalerie.

17.3.2012   za krásného slunečného a teplého počasí proběhla "Jarní vycházka" po trase Brno  - Bílovice nad Sv. Fotogalerie je k dispozici (klikni) ZDE.

17.3.2012  se konala v Bílovicích nad Sv. "Členská schůze" Moravské komory AT klubu ČR. Zápis ze schůze je k dispozici  (klikni) ZDE . Pokladní zpráva je k dispozici (klikni) ZDE

14.1.2012 se konala "Zimní vycházka" na trase Brno - Bílovice nad Sv. Účast hojná. Zimní počasí, bez sněhu, občas sluníčko, pohoda. Nikdo nefotil - fotogalerie tentokrát nebude

2011

10. 12. 2011 proběhla Mikulášská vycházka. Počasí akci přálo - slunečno, teplota  "nad nulou". Fotogalerie je k dispozici  ZDE

1. 7. až 10. 7. 2011  se konal již tradiční Letní výcvikový tábor. Proběhl opět v areálu U Lamberka poblíž Březníku v krásných lesích podél řeky Oslavy. Účast byla hojná - na hranici kapacity areálu. Na závěr tábora proběhly zkoušky. Fotogalerie je k dispozici (klikni) ZDE.

 4. 6. a 5. 6. 2011  proběhla v areálu MSKS Zbraslav Klubová výstava a chovatelské akce. Výstavy se zúčastnilo 16 psů, svodu 6 a bonitace 4 psi. V rámci výstavy proběhly soutěže :  Nejhezčí chovatelská skupina, Nejhezčí pár psů a hojně obsazená soutěž Dítě a pes. Výsledková listina: viz rubrika "Výstavy a soutěže MK klubu". Vítězům blahopřejeme. Akce proběhla za ideálního počasí.

17. 4. 2011   za krásného, jarního, slunečného počasí proběhl DEN AT . Účast byla dobrá, právě tak jako nálada psovodů, doprovodu i psů. Zásluhu na tom mělo i hezké prostředí "cvičáku"  a také práce mladého figuranta pana V.Jadrného. Fotogalerie je k dispozici (klikni) ZDE. Fotky poskytl pan P.P.

19. 3. 2011  se konala členská schůze Moravské komory klubu. Proběhla podle plánovaného programu. Schůzi vedla předsedkyně MK ing. Hejčová. Byla přednesena zpráva o činnosti komory, zpráva výcvikářky (Mgr. Lázničková) i pokladní zpráva - klikni ZDE. Po diskusi byl schválen i plán činnosti Moravské komory na rok 2011 (klikni ZDE) a provedena volba nového výboru komory - viz rubrika "Kontakty" (klikni ZDE). 

19. 3. 2011  proběhla Jarní vycházka. I když ještě několik hodin před začátkem akce pršelo i padal sníh byla účast poměrně dobrá. Šlo se obvykluo trasou, cesta byla upravená a suchá - psi se proběhali a  jejich doprovod se "kochal" sluníčkem, které vysvitlo.

 15. 1. 2011  konala se plánovaná Zimní vycházka. Účast byla hojná, počasí proměnlivé, nálada dobrá. Šlo se lesní nově upravenou stezkou po trase Brno - Bílovice.Fotogaklerie není - někdo snad dodá fotky, aby mohla být.

2010

5. 12. 2010 se konala Mikulášská vycházka. Chladné počasí, hodné sněhu, dobrá účast, pohoda. Trasa Brno - Bílovice nad Sv. Fotogalerie (fotky poskytl pan Z.V.) z této zdařilé akce - klikni ZDE.

10. 10. 2010 se uskutečnil pravidelný DEN AT. Proběhl za krásného slunného počasí na cvičišti "Rybníček" v Brně - Komárově. Účast byla neobvykle hojná. Zdá se, že všichni byli spokojeni i když jsme museli ve výcvikové části poněkud improvizovat - omluvil se figurant a musel být nahrazen "amatérem". Fotogalerie z akce je (klikni) ZDE . Fotografie do galerie dodal pan Pavel P. - děkujeme.

 

25. 7. až 1. 8. 2010  proběhl Letní výcvikový tábor (Letní výcikové soustředění) v areálu U Lamberka  poblíž Březníku. Zdá se,že s touto dnes již tradiční akcí byli její účastníci spokojeni - nikdo si nestěžoval  a většina se loučila  pozdravem. "Tak za rok nashle". Fotogalerie je k dispozici ZDE.

12. a 13. 6. 2010  se konala celoklubová akce "Memoriál Dory Geblerové" ve Zbraslavi u Brna. Akci přálo počasí a proběhla v příjemné a přátelské atmosféře. Závodu se účastnili závodníci všech tří komor klubu .Výsledky závodu: viz rubrika "Výstavy a soutěže MK klubu". Fotogalerie: klikni ZDE.

29. a 30. 5. 2010 proběhla ve Zbraslavi u Brna Speciální výstava se zadáváním titulu "Vítěz Speciální výstavy" a chovatelské akce spojené s touto výstavou. Počasí akci příliš nepřálo a proto výstava i akce proběhly v krytém prostoru areálu. Nově upravená travnata plocha areálu byla podmáčená a tak zůstala  bohužel nevyužita. Výsledky: jsou zveřejněny -viz rubrika "Výsledky výstav a soutěží". Fotogalerie z výstavy jsou k dispozici: klikni ZDE 

25. 4. 2010 za krásného jarního počasí proběhl DEN ERDELA. Konal se na nově vybudovaném cvičišti " Rybníček" v Brně Komárově. Fotogalerie: klikni ZDE

13. 3. 2010  1) konala se jarní vycházka opět na trase Velká Klajdovka - Bílovice. Počasí se vydařilo i když ještě ráno to nevypadalo dobře.  Foto z vycházky jsou (klikni) ZDE.  2) V Bílovicích se konala plánovaná členská schůze Moravské komory - zápis ze schůze je kdispozici (klikni) ZDE 

 23.1.2010 proběhla zimní vycházka na trase Velká Klajdovka - Bílovice nad Svitavou. Mrazivé, ale slunečné počasí. Účast velmi dobrá, dokonce se k nám přidali i náhodní majitelé psů, kteří byli na vycházce kolem Klajdovky. Fotogalerie je  (klikni) ZDE.

2009

5.12.2009 konala se Mikulášská vycházka na trase Brno Klajdovka - Bílovice nad Sv. Účast hojná i přes řádící chřipku. Počasí umírněné a vcelku příjemné. Zúčastnili se nejen "erdelové", ale i pejsci spřátelených plemen. Akce byla tradičně zakončena chutným obědem v restauraci.

 

5. 10. 2009 za krásného slunného počasí proběhl DEN ERDELA  na cvičišti KK Bílovice nad Sv. Fotogalerie z akce:klikni ZDE.

 

9. 8. až 16. 8. 2009  proběhl Letní tábor (Letní výcikové soustředění)  ve spolupráci s Kynologickým klubem Bílovice nad Svitavou. Tábor proběhl opět v areálu  U Lamberka poblíž Březníku a vedla ho Mgr. Lázničková. Fotogalerie klikni ZDE  a ZDE.

 

 

 

20. a 21. června 2009   proběhla Speciální výstava AT spojená s chovatelskými akcemi . Zbraslav u Brna. Fotogalerie klikni ZDE.

Den AT 19. 4 2009   proběhl za slunného počasí na cvičišti v Bílovicích nad Svitavou. Fotogalerie: klikni ZDE 

Členská schůze Moravské komory ATklubu 14.3.2009 zápis k dispozici ZDE a pokladní zpráva ZDE

Jarní vycházka 14.3.2009  Brno Obřany - Bílovice nad Svitavou, hojná účast,počasí:slunečno, nálada:spokojenost. Fotogalerie: klikni ZDE

Zimní vycházka 17.1.2009    -bližší informace a foto: klikni ZDE

2008 

Mikulášská vycházka 6.12.2008   - informace a fotoalbum: klikni ZDE

Kontrolní závod  9.11.2008   Bílovice nad Svitavou

Den AT 12. 10 2008   - informace a fotoalbum: klikni ZDE

Letní tábor  "ULamberka" 17.8 - 24.8.2008   informace z tábora a fotoalbum: klikni - ZDE

Speciální výstava a chovat.akce 17. a 18. 5. 08    fotoalbum a informace -KLIKNI Výsledky viz rubrika Výsledky výstav a soutěží

Den AT 20.4.2008       Kynolog.cvičiště Bílovice nad Svitavou

Zimní vycházka 19.1.2008     Klajdovka -Bílovice - viz FOTOALBUM

Jarní vycházka 15.3.2008      Brno Obřany - Bílovice viz FOTOALBUM

Členská schůze 15.3.2008     bližší informace viz ZDE 

 2007 

Zimní vycházka 27.1.2007     Klajdovka -Bílovice

Jarní vycházka 17.3.2007   Brno Obřany podél Svitavy do Bílovic

Den AT 1.4. 2007    Brno - Rybníček

Memoriál D.Geblerové 21. a 22.4. 2006  Zbraslav u Brna   (účast našich členů) 

Výstava  12. a 13.5.2006  Zbraslav u Brna   

Výcvikový tábor 2007   viz FOTOALBUM

Den AT 21.10. 2007   Brno - Rybníček (21 účastníků, 15 psů) 

 Klubový přebor 11.11. 2007   Brno - Rybníček , viz FOTOALBUM 

Mikulášská vycházka 8.12.2007   viz FOTOALBUM

2006

Zimní vycházka 21.1.2006     Klajdovka -Bílovice

Jarní vycházka 18.3.2006   Brno Obřany podél Svitavy do Bílovic

Den AT 9.4. 2006    Brno - Rybníček

Výstava  13. a 14.5.2006     Zbraslav u Brna

Memoriál D.Geblerové 20. a 21.5. 2006  Zbraslav u Brna   (účast našich členů) 

Den AT 22.10.2006   cvičiště MSKS Bílovice

Klubový přebor 5.11.2006   cvičiště MSKS Bílovice

Mikulášská vycházka 9.12.2006   viz FOTOALBUM

 

 

2000

Den AT 29.4.2000  Konal se v Brně - cvičiště Rybníček

Klubová výstava 13.5.2000   Brno - Rybníček

Den AT 8.10.2000  Konal se v Brně - cvičiště Rybníček

Den AT s klubovým přeborem 19.11.2000    Brno - Rybníček

Mikulášská vycházka 2.12.2000   polesím  Lišky Bystroušky

 

2005

Zimní vycházka 22.1.2005     Klajdovka -Bílovice

Jarní vycházka a členská schůze 19.3.2005   Brno Obřany podél Svitavy do Bílovic

Den AT 16.4. 2005    Brno - Rybníček

Výstava  14. a 15.5.2005     viz FOTOALBUM

Den AT 16.10.2005   Brno - cvičiště Rybníček

Klubový přebor 6.11.2005   Brno - Rybníček

Mikulášská vycházka 4.12.2005   Brno - Rybníček

 

2004

Jarní vycházka 20.3.2004   Brno Obřany podél Svitavy do Bílovic

Den AT 24.4. 2004      Brno - cvičiště Rybníček

11. Speciální výstava a chovatelské akce 15. a 16.5.2004  Zbraslav u Brna

Den AT 24.10.2004   Brno - cvičiště Rybníček

Mikulášská vycházka 2004.  viz FOTOALBUM 

 

2003

Klubový přebor 10.11.2002   Brno - Rybníček

Mikulášská vycházka 7.12.2002   Brno - Rybníček

Jarní vycházka 22.3.2003   Brno Obřany podél Svitavy do Bílovic

Den AT 13.4. 2003    Brno - Rybníček

1. Oblastní výstava a chovatelské akce 10. a 11.5.2003  Zbraslav u Brna

Den AT 26.10.2003   Brno - cvičiště Rybníček

Klubový přebor 9.11.2003   Brno - Rybníček

Mikulášská vycházka 6.12.2003   Brno - Rybníček

 

2002

Jarní vycházka 24.3.2002   Brno Obřany podél Svitavy do Bílovic

Den AT 13.4. 2002  viz FOTOALBUM  

Výstava a chovatelské akce 11. a 12. 5.2002  Zbraslav u Brna

Den AT 19.10.2002  Konal se v Brně - cvičiště Rybníček

 

2001

Den AT 22.4. 2001        spojený s členskou schůzí

Klubová výstava 5.5 2001  Brno - Rybníček

Den AT 13.10.2001 Konal se v Brně - cvičiště Rybníček

Klubový přebor 11.11.2001   Brno - Rybníček

Mikulášská vycházka 8.12.2001   Brno - Rybníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

23.3.2013 se konala "Jarní vycházka" a členská schůze Moravské komory ATklubu. Vycházka se konala na trase Brno, Velká Klajdovka - Bílovice nad Sv. Počasí neodpovídalo názvu vycházky - bylo sice slunečno ale mrazivo. Účast :11 erdelů a cca 25 pánečků a jejich doprovodu. Fotogalerie (pokud někdo dodá snímky) bude k dispozici ZDE. Členská schůze proběhla po vycházce a obědě v sálu Obecní hospody v Bílovicích. Závěry schůze, které zveřejní výbor MK, budou k dispozici ZDE.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

nadpis

(Pepa, 8. 3. 2013 16:57)

Ahoj, nasel jsemm na netu super stranky s automaty zdarma a jeste ke vsemu pekne sexy babou tam :D mrknete na www.ZdarmaAutomaty.cz a zahrajte si :)

nadpis

(Sandra, 25. 2. 2013 14:41)

Ahoj, letos koluje po internetu a mezi lidma nová forma přivýdělku, ideální na zimu, když je večer hodinka dvě času :) Sama si takto vydělávám už od ledna a fakt mě to nadchlo! Miliony z toho sice nejsou, ale dokud to jde, tak se mi hodí každá snadno vydělaná kacka :) Kdyžtak mrkněte na www.Cervena-Cerna.cz