Jdi na obsah Jdi na menu
 


                          ObrazekVítáme Vás na stránce

  klubu chovatelů a přátel psů plemene

                         Airedale-terrier               

Česká republika, Moravská komora

                     (MK ATK) Brno              

                         Facebook                                               

Cílem těchto stránek je především

  • sloužit jako aktuální zdroj informací pro členy a příznivce našeho klubu
  • sloužit jako komunikační prostředek mezi výborem Moravské komory a členy i příznivci klubu
  • umožnit reakce těch, kteří si stránky prohlížejí (komentáře lze vkládat do rubrik "Kontakty MK klubu" a "Glosy,povídky,poznámky"
  • přinést možná i trochu dobré nálady při prohlížení obrázků, glos, povídek a vtipů o "erdelech"
  • posloužit jako rozcestník k dalším informacím (serverům) zabývajících se "erdelovskou", či obecně "psí" tématikou. Více jak 300 odkazů  -viz rubriky "Tuzemské odkazy", "Zahraniční odkazy...." a "Oblibené odkazy". 

     Vítáme Vás - vstupte do světa erdelů!                   

 Moravská komora AT klubu má  pro rychlejší komnikaci svůj Facebook!

 

Poslední aktualizace stránek dne: 10. 10. 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální akce Moravské komory AT klubu:

P r o p o z i c e

Memoriálu Iriny Klosové

Pořádaného k uctění památky Iriny Klosové dne 3. - 4. listopadu

                            v areálu MSKS Zbraslav u Brna

 Kontaktní osoby: ing. Renata Hejčová – tel. +420 728 622 976,  Martina Častulíková – tel. +420 603 306 224, email: ATC.brno@post.cz                           

Kategorie závodu:

  1. Stopa dle zkoušky ZM (staří psa max. 3 roky, nejvyšší složená zkouška ZM)
  2. Stopa dle zkoušky ZVV1 (nejvyšší složená zkouška ZVV1, IPO1, FPr1)
  3. Stopa dle zkoušky ZVV1 + stopa dle zkoušky FPr2 (pes vypracuje v jednom dni jednu stopu, body se budou sčítat)

Rozhodčí: Milan Mnich, Jiří Hammer

Startovné: 400 Kč je možné zaslat na účet č. 160963762/0300, VS 03112018,  ve zprávě pro příjemce je třeba uvést své jméno

Propozice 1. ročníku Memoriálu I. Klosové 3. - 4. 11. 2018

Přihláška na 1. ročník Memoriálu I. Klosové 3. - 4. 11. 2018

Předběžný časový program - bude upřesněn po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených závodníků.

Pátek   2. 11. 2018

Možnost příjezdu a ubytování                                                         od 15 hodin            

Sobota  3. 11. 2018

Prezentace  +  veterinární přejímka                                                08.00 hod – 8.25 hod

Zahájení                                                                                           08.30 hod

Neděle  4. 11. 2018

Odjezd na stopy                                                                               08.00 hod

Předpokládané vyhlášení výsledků a ukončení závodu                   14.00 - 14.30 hod 

Podmínky  účasti:

- pes musí být plemene airedale terrier s průkazem původu

 - psovod může startovat s více psy,  s jedním psem však pouze  v jedné kategorii

- včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky s potvrzením o platbě startovného 400 Kč za každého psa 

Vyplněné přihlášky zasílejte emailem na adresu ATC.brno@post.cz.

Startovné je možné zaslat na účet č. 160963762/0300, VS 03112018,  ve zprávě pro příjemce je třeba uvést své jméno.

UZÁVĚRKA   PŘIHLÁŠEK   - 16. 10. 2018

Organizační  pokyny:

- při prezentaci je nutno předložit členskou průkazku ATK s potvrzením o zaplacených příspěvcích , průkaz  původu  psa, výkonnostní knížku psa, očkovací průkaz s platným očkováním

- každý pes musí být identifikován čipem

- v průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než-li  pes soutěžící, který byl řádně zaprezentován a prošel veterinární prohlídkou. Platí po celou dobu  soutěže !!!

- háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, psovod je však povinen tuto skutečnost nahlásit při prezentaci.  

- v areálu MSKS je zákaz volného pohybu psů – psi budou vodění v areálu na vodítku, psi agresivní, zejména v prostoru ubytovny, s náhubkem

- případné exkrementy v areálu budou psovodem odstraněny

- venčení psů je povoleno pouze ve vytýčených prostorách

- závod je organizován v souladu se zákonem na ochranu zvířat. V průběhu konání celé soutěže ve všech prostorách platí zákaz používání ostnatých, elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků. V případě nesportovního chování a hrubosti vůči  psu v průběhu celé akce bude psovod diskvalifikován.

- protest je možné podat pouze písemně vedoucímu akce a oproti složení jistiny ve výši 500,- Kč a to ihned po ukončení disciplíny. Proti bodovému ohodnocení rozhodčího jsou protesty nepřípustné. V případě neopodstatněného protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele.

- při rovnosti bodů rozhoduje los.

- závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a veterinární přejímce dle časového harmonogramu

- psovod zodpovídá za škody způsobené psem

Ubytování, stravování:

Pořadatel ubytování nezajišťuje. V areálu MSKS Zbraslav u Brna je možné ubytování zajistit. Zájemce si v dostatečném předstihu ubytování zajistí u správce areálu ing. Karla Lipuse -  Tel: 602 786 005, email: mskszbraslav@email.cz. Požadavky na stravování lze nahlásit současně s přihláškou na ATC.brno@post.cz. Stravování nejpozději do středy 31. 10.

Více informací o areálu na http://www.msks.cz/24826-areal-zbraslav.

Informace:

Podrobnější informace, seznam závodníků apod. budou uveřejňovány na stránkách klubu http://www.airedale.cz a na facebooku Airedale Terrier.

V sobotu bude možnost tréninku obran s figurantem Ivanem Tomšíkem, prosím také o závazné projevení zájmu do 31. 10. 2018.

Během celého víkendu bude volně k dispozici hřiště pro trénink poslušností.


Informace pro členy MK ATK pro 2. pololetí roku 2018

Vážení přátele,

jménem výboru MK ATK bych Vás pozvala na akce klubu ve druhém pololetí. Kromě již tradičních akcí máme pro Vás i novinky.

1. KK Svitava - Bílovice nad Svitavou pořádá 27. 9. – 30. 9. Víkendový pobyt v areálu U Lamberka v Březníku. Informace podá mgr. Lázníčková na telefonu 739 922 738.

2. Den erdela 7. 10. 2018 od 10 hodin na cvičišti KK Svitava v Bílovicích nad Svitavou. Srdečně zveme všechny členy klubu. Informace podá mgr. Lázníčková na telefonu 739 922 738.

3. Pozvánka z celorepublikového výboru na Justicův Memoriál se zadáváním titulu CACIT 

Nová akce pro „sporťáky“

Dne 6. - 7. 10. 2018 se bude konat ve Stránčicích u Velkých Popovic (okr. Praha-východ) otevřený závod pro všechna plemena kromě BO a NO o titul CACIT.

Tento závod je sdružen s RTW Cup + Justitzův memoriál a budou otevřeny kategorie IPO1 a IPO3. Propozice zatím nejsou známy, hned jak k dispozici, budou na zveřejněny na stránkách ČKS www.kynologie.cz v sekci AKCE a také na našich klubových webových stránkách www.airedale-terrier.cz v sekci AKCE.

Přijeďte podpořit výkony našich sportovních AT, je to další velká výcviková akce vedle našeho mistrovství ATK.

Ráda Vám odpovím na Vaše dotazy kolem této akce

Anna Brettschneiderová, e-mail brettan@seznam.cz , tel. 604 308 059 .

 

4. Podzimní stopařský závod – Memoriál Iriny Klosové 3. – 4. 11. 2018

K uctění památky naší dlouholeté členky a zapálené výcvikářky Iriny Klosové pořádá Airedeleterier klub 1. Ročník Memoriálu Iriny Klosové jako podzimní stopařský závod.

Na tento závod Vás jménem pořádajících MK ATK a KK Svitavy co nejsrdečněji zvu.

Závod se bude konat 3. – 4. 11. 2018 v areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna.

Závod bude otevřen ve třech kategoriích:

A. Stopa dle zkoušky ZM (staří psa max. 3 roky, nejvyšší složená zkouška ZM)

B. Stopa dle zkoušky ZVV1 (nejvyšší složená zkouška ZVV1, IPO1, FPr1)

C. Stopa dle zkoušky ZVV1 + stopa dle zkoušky FPr2 (pes vypracuje v jednom dni jednu stopu, body se budou sčítat)

Startovné bude 400 Kč, uzávěrka přihlášek 15. 10. 2018. Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel! Vzhledem k tomu, že se jedná o novou akci, prosím o přihlášení nebo alespoň projevení zájmu co nejdříve. Do areálu bude možno přijet již v pátek během odpoledne. Předpokládá se přítomnost figuranta Ivana Tomšíka. Zájemci nejen z řad závodníků budou moci v areálu trénovat obrany,  případně poslušnosti. Ubytování a stravování si zajistí každý závodník či divák sám, více na http://www.msks.cz/24826-areal-zbraslav.

Propozice a přihláška budou k dispozici ke stažení na stránkách klubu http://www.airedale-terrier.cz/http://www.airedale.cz/ a také na facebooku.

Dotazy, připomínky a vše ostatní na telefonu +420 728 622 976 – ing. Hejčová, email: ATC.brno@post.cz.  Přijeďte v co nejhojnějším počtu, ať již závodit, fandit nebo jen utužit náš erdelí kolektiv!

Pokud nezávodíte  budete chtít cvičit v areálu obrany nebo poslušnosti, přihlaste se prosím na email ATC.brno@post.cz, ať s Vámi počítáme.

5. Mikulášská vycházka 1. 12. 2018 – sraz je již tradičně v 10 hodin na Velké Klajdovce. Odsud půjdeme vycházkou do Bílovic nad Svitavou, kde poobědváme v restauraci u Ševčíků. Srdečně zveme všechny členy i nečleny klubu na toto závěrečné setkání v roce 2018 a těšíme se na společné zážitky v roce 2019!

 

6. Pro informaci předběžně stěžejní akce klubu v 1. pololetí 2019:

16. 3. 2019 – členská schůze 16. 3. 2019

26. – 28. 4. 2019 – tréninkový víkend Zbraslav u Brna

3. - 5. 5. 2019 – Memoriál D. Geblerové a Mistrovství ATK

1. – 2. 6. 2019 - Klubová výstava a chovatelské akce Zbraslav u Brna

28. 6. – 7. 7. 2019 - LVT Březník

9. 10. 11. 2019 – Memoriál Iriny Klosové

Za výbor MK ATK a všechny milovníky našeho úžasného plemene se těším na společné zážitky na našich akcích!  Renata Hejčová

 

 

--------------------------------------------------------------